управители, управители, последно обновил този профил на -0001-11-30
София, ул.Антон П. Чехов 9, бл.88
И на още 1 адрес в: София - град
http://vecocom.com http://yellowpages.bg/bg/members/veko-kompjutyrs/